Útgefið efni


Gunnar Steinn Jónsson. 2018. Smásjáin Heimdal og brot úr sögu vatnalíffræði á Íslandi. Náttúrufræðingurinn. 88.árg. 3.-4. Hefti. 2018.

Gunnar Steinn Jónsson. 2018. Þörungagróður í Þingvallavatni. Ljósmyndir af 56 tegundum svifþörunga og 125 tegundum smásærra kísilþörunga á botni Þingvallavatns. RORUM 2018. 001.

Magnús Þór Bajarnason, Eva G. Þorvaldsdottir, Guðmundur Víðir Helgason and Þorleifur Eiríksson. 2018. Nýting á krækling á fiskeldiskvium. Vistum 2018 001

Eiríksson, Th., Moodley L., Gudmundur Vídir Helgason, G.V., Lilliendahl K., Halldór Pálmar Halldórsson, H.P., Bamber, S., Jónsson, G.S., Thodarson, J. and Águstsson, Th .2017. Estimate of organic load from aquaculture. RORUM 2017 011.

Þorleifur Eiríksson og Sigmundur Einarsson. 2016. Samþætt mat á fjölbreytni náttúru og menningarminja. Verkefni unnið fyrir faghóp 1 í Rammaáætlun nr. 3. Náttúruminjasafn íslands og RORUM ehf. NMSI 2016001. 20 bls.

Sigmundur Einarsson og Þorleifur Eiríksson. 2016. Um áhrif virkjana á náttúru og menningarminjar. Verkefni unnið fyrir faghóp 1 í Rammaáætlun nr. 3. Náttúruminjasafn íslands og RORUM ehf. NMSI 2016002. 42 bls

Þorleifur Eiríksson og Guðmundur Víðir Helgason. 2016. Fjölbreytnistuðlar og vísitegundir við vöktun. Kímblaðið. 2016: 46-50

Gunnar Steinn Jónsson Guðmundur Víðir Helgason Þorleifur Eiríksson Magnús Þór Bjarnason, Þorleifur Ágústsson og Fiona Provan. 2015. Mælingar á uppskeru þangs í Ísafjarðardjúpi. Framvinduskýrsla 1. RORUM 2015 004.

Þorleifur Eiríksson, Guðmundur Víðir Helgason og Þorleifur Ágústsson. 2016. Botndýrasamfélög utan og innan þverunar í Dýrafirði. RORUM 2016 002.

Gunnar Steinn Jónsson Guðmundur Víðir Helgason Þorleifur Eiríksson Magnús Þór Bjarnason Þorleifur Ágústsson Fiona Provan. 2015.Fýsileikaönnun á vinnslu þangs úr Ísafjarðardjúpi. RORUM 2015 002.

Gunnar Steinn Jónsson. 2016. Flokkun þörungasamfélaga í ám undir álagi Mælingar á umhverfisgæðum í nokkrum ám á Suður- og Vesturlandi. RORUM 2015 005.

Gunnar Steinn Jónsson. 2016. Þingvallavatn - ákoma og afrennsli. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. ISBN 978-9935-9143-2-3.

Gunnar Steinn Jónsson. 2016. Mývatn - ákoma og afrennsli.. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. ISBN 978-9935-9143-3-0.

Thorleifur Agustsson, Thorleifur Eiriksson & Asbjörn Bergheim. 2016. An approach to improve the sustainability of aquaculture in East Aegean River Basin District (The FISHFARMING Project). IRIS - 2016/031

Gunnar Steinn Jónsson. 2015. Kísilþörungarnir Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen og Aulacoseira subarctica (O. Müller) E. Y. Haworth og rannsóknir í Þingvallavatni. Náttúrufræðingurinn 85(3-4):134-139.

Þorleifur Eiríksson, Böðvar Þórisson og Guðmundur Víðir Helgason. 2015. Samanburður á fjöru- og botndýralífi fyrir og eftir þverun Dýrafjarðar. Náttúrufræðingurinn 85 (1–2), bls. 74–85.