Útgefið efni


Hálfdán H. Helgason Halldór W. Stefánsson Kristján Lilliendahl Þorleifur Eiríksson. Fuglalíf á Berufirði frá apríl 2021 til mars 2022. RORUM 2022 014, ISSN 2547-6696 ISBN 978-9935-514-15-8. NA-220230, ISSN: 2547-7447 (rafræn útgáfa) ISBN 978-9935-9

Hálfdán H. Helgason Halldór W. Stefánsson Kristján Lilliendahl Þorleifur Eiríksson. Fuglalíf á Berufirði frá apríl 2021 til mars 2022. RORUM 2022 014, ISSN 2547-6696 ISBN 978-9935-514-15-8. NA-220230, ISSN: 2547-7447, ISBN 978-9935-9

Eva Dögg Jóhannesdóttir . 2022. Lúsasmit og heilsufar villtra laxfiska_Fyrsta rannsóknaár UMSJ

Eva Dögg Jóhannesdóttir. 2023. Lúsasmit og heilsufar villtra laxfiska á Vestfjörðum og Austfjörðum Niðurstöður annars rannsóknaárs - 2022

Adam Hoffritz, Þorleifur Eiríksson og Þorleifur Ágústsson. 2022. Ný aðferðafræði við greiningu á sýnileika sjókvía í landupplýsingakerfum.

Þorleifur Ágústsson og Þorleifur Eiríksson. 2022. Uppsöfnun lífrænna efna og hvíld eldissvæða. Vísir 21.12.2022

Diana Vasquez-Cardenas, Silvia Hidalgo-Martinez, Lucas Hulst, Thorgerdur Thorleifsdottir,Gudmundur Vidir Helgason, Thorleifur Eiriksson, Jeanine S. Geelhoed, Thorleifur Agustsson, Leon Moodley and Filip J. R. Meysman. 2022.

Þóra Hrafnsdóttir og Þorgerður Þorleifsdóttir. Skötuormurinn og listamaðurinn – ferðasaga. Náttúrufræðingurinn 91 (3–4) bls. 138–145, 2021.

Þorleifur Eiríksson o.fl. 2021. Huldudýr á heiðum uppi - útbreiðsla skötuorms á Íslandi.

Þorgerður Þorleifsdóttir1,2 , Þorleifur Eiríksson 1 , Hilmar J. Malmquist 2 og Hrefna Sigurjónsdóttir 3. Varpatferli skötuorms. 1 RORUM, 2 Náttúruminjasafn Íslands, 3 Háskóli Íslands.

Þorleifur Eiríksson, Ólafur Ögmundarson, Guðmundur Víðir Helgason, Böðvar Þórisson og Þorleifur Ágústsson. 2012. Íslenskir firðir -Náttúrulegt lífríki Ísafjarðardjúps og þolmörk mengunar.

The bottom footprint of two different sea cucumber fishing gear. 2021

HUANG Ming, ZHOU Yangen, GE Jian, AGUSTSSON Thorleifur, LI Li, GAO Qinfeng and DONG Shuanglin. 2020

Óskar Kristjánsson. (2020). Staða og hlutverk skólasamfélags við gerð samfélagsáætlana í brothættum byggðum.

Þorleifur Eiríksson og Guðmundur Víðir Helgason. 2018. Hryggleysingjar á botni Berufjarðar. RORUM 2018 002.

Þorleifur Eiríksson og Guðmundur Víðir Helgason. 2018. Hryggleysingjar á botni Fáskrúðsfjarðar. RORUM 2018 003b

Anna Guðrún Edvardsdóttir. (2020). Staða og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun. Lokaskýrsla.

Anna Guðrún Edvardsdóttir. (2020). Staða og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun. Áfangaskýrsla 3 - niðurstöður rýnihópaviðtala.

Anna Guðrún Edvardsdóttir. (2019). Staða og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun. Áfangaskýrsla 2 - niðurstaða spurningalista.

Anna Guðrún Edvardsdóttir. (2019). Staða og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun. Áfangaskýrsla 1 - niðurstöður viðtala.

Þorleifur Ágústsson og Þorleifur Eiríksson. 2020. Breiðdalsá og leitin að laxinum. RORUM 2020 001.

Guðmundur Víðir Helgason, Þorleifur Eiríksson, Magnús Þór Bjarnason, Þorgerður Þorleifsdóttir, Þorleifur Ágústsson, Fiona Provan, Gunnar Steinn Jónsson. 2019. Endurteknar mælingar á uppskeru þangs í Ísafjarðardjúpi. Framvinduskýrsla 3, Lokaskýrsla.

Þorleifur Eiríksson, Guðmundur Víðir Helgason, Magnús Þór Bjarnason, Þorgerður Þorleifsdóttir, Þorleifur Ágústsson, Fiona Provan, Gunnar Steinn Jónsson. 2019. Nýtanlegt þang í Húnaflóa. Áfangaskýrsla 2, Lokaskýrsla. RORUM 2019 011.

Magnús Þór Bjarnason, Sveinbjörn Hjálmarsson, Þorgerður Þorleifsdóttir, Guðmundur Víðir Helgason, Þorleifur Eiríksson, Þorleifur Ágústsson. 2019. Áframræktun á hörpudiski í Ísafjarðardjúpi. VISTUM 2019 001.

Þorleifur Eiríksson, Leon Moodley, Guðmundur Víðir Helgason, Halldór Pálmar Halldórsson, Silvia Hidalgo Martinez, Diana Vasquez Cardenas, Þorgerður Þorleifsdóttir, Jónatan Þórðarson, Þorleifur Ágústsson. 2019. Niðurbrot lífræns efnis undir sjókvíum.

Gunnar Steinn Jónsson. 2018. Smásjáin Heimdal og brot úr sögu vatnalíffræði á Íslandi. Náttúrufræðingurinn. 88.árg. 3.-4. Hefti. 2018.

Gunnar Steinn Jónsson. 2018. Þörungagróður í Þingvallavatni. Ljósmyndir af 56 tegundum svifþörunga og 125 tegundum smásærra kísilþörunga á botni Þingvallavatns. RORUM 2018. 001.

Magnús Þór Bajarnason, Eva G. Þorvaldsdottir, Guðmundur Víðir Helgason and Þorleifur Eiríksson. 2018. Nýting á krækling á fiskeldiskvium. Vistum 2018 001

Eiríksson, Th., Moodley L., Gudmundur Vídir Helgason, G.V., Lilliendahl K., Halldór Pálmar Halldórsson, H.P., Bamber, S., Jónsson, G.S., Thodarson, J. and Águstsson, Th .2017. Estimate of organic load from aquaculture. RORUM 2017 011.

Þorleifur Eiríksson og Sigmundur Einarsson. 2016. Samþætt mat á fjölbreytni náttúru og menningarminja. Verkefni unnið fyrir faghóp 1 í Rammaáætlun nr. 3. Náttúruminjasafn íslands og RORUM ehf. NMSI 2016001. 20 bls.

Sigmundur Einarsson og Þorleifur Eiríksson. 2016. Um áhrif virkjana á náttúru og menningarminjar. Verkefni unnið fyrir faghóp 1 í Rammaáætlun nr. 3. Náttúruminjasafn íslands og RORUM ehf. NMSI 2016002. 42 bls

Þorleifur Eiríksson og Guðmundur Víðir Helgason. 2016. Fjölbreytnistuðlar og vísitegundir við vöktun. Kímblaðið. 2016: 46-50

Gunnar Steinn Jónsson Guðmundur Víðir Helgason Þorleifur Eiríksson Magnús Þór Bjarnason, Þorleifur Ágústsson og Fiona Provan. 2015. Mælingar á uppskeru þangs í Ísafjarðardjúpi. Framvinduskýrsla 1. RORUM 2015 004.

Þorleifur Eiríksson, Guðmundur Víðir Helgason og Þorleifur Ágústsson. 2016. Botndýrasamfélög utan og innan þverunar í Dýrafirði. RORUM 2016 002.

Gunnar Steinn Jónsson Guðmundur Víðir Helgason Þorleifur Eiríksson Magnús Þór Bjarnason Þorleifur Ágústsson Fiona Provan. 2015.Fýsileikaönnun á vinnslu þangs úr Ísafjarðardjúpi. RORUM 2015 002.

Gunnar Steinn Jónsson. 2016. Flokkun þörungasamfélaga í ám undir álagi Mælingar á umhverfisgæðum í nokkrum ám á Suður- og Vesturlandi. RORUM 2015 005.

Gunnar Steinn Jónsson. 2016. Þingvallavatn - ákoma og afrennsli. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. ISBN 978-9935-9143-2-3.

Gunnar Steinn Jónsson. 2016. Mývatn - ákoma og afrennsli.. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. ISBN 978-9935-9143-3-0.

Thorleifur Agustsson, Thorleifur Eiriksson & Asbjörn Bergheim. 2016. An approach to improve the sustainability of aquaculture in East Aegean River Basin District (The FISHFARMING Project). IRIS - 2016/031

Gunnar Steinn Jónsson. 2015. Kísilþörungarnir Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen og Aulacoseira subarctica (O. Müller) E. Y. Haworth og rannsóknir í Þingvallavatni. Náttúrufræðingurinn 85(3-4):134-139.

Þorleifur Eiríksson, Böðvar Þórisson og Guðmundur Víðir Helgason. 2015. Samanburður á fjöru- og botndýralífi fyrir og eftir þverun Dýrafjarðar. Náttúrufræðingurinn 85 (1–2), bls. 74–85.