Fiskeldi


Sérfræðingar RORUM hafa áratuga reynslu á sviði rannsókna og starfsemi fiskeldis. 

RORUM sinnir:

  • Mati á umhverfisáhrifum fiskeldi
  • Umsjón með matsferli og skýrslum sem því tengjast
  • Útbýr vöktunaráætlanir samkvæmt þeim alþjóðlegu stöðlum sem krafist er
  • Framkvæmir vöktun á eldissvæðum, jafnt í sjóeldi og landeldi
  • Starfar er með stórt tengslanet vísindamanna á sviði rannsókna í fiskeldi - bæði á Íslandi og útlöndum
  • Vinnur stöðugt að þróun mæliaðferða og endurbótum á núverandi mæliaðferðum

 


RORUM er þátttakandi í verkefninu Ecost sem styrkt er af Evrópusambandinu. Verkefninu er stýrt af IRIS og unnið í samvinnu við Greig seafood, ISPRA, CNR, ISMAR og RORUM. 

Verkefnið var með veggspjald á ráðstefnunni Havbruk í Osló undir nafniu: "Hagnýting á greiningum vistfræðilegs fótspors: Beiting á huglægum líkönum og ferilsþróun."

 

 


1 af 2

Ströndin við Þorlákshöfn var skoðuð vegna hugsanlegra áhrifa frárennslis frá seiðaeldi.

Við ströndina er helluhraun sem gengur í sjó fram og er brúnin 10-15 m há. Ströndin er vogskorin og ganga litla víkur inn í klettabeltið.

Fjaran er brimasöm kletta- og hnullungafjara. Í hnullungafjörum sem þessum eru lífsskilyrði erfið þar sem brim hendir hnullugum stöðug til. Eitthvað af þörungum sést ofan á ytri klöppum og þörungaskán neðst á klettunum næst landi.

Myndir


Nýlokið hefur verið samvinnuverkefni Vistum, RORUM og Ísfells sem unnið var undir stjórn VISTUM. Verkefnisstjóri var Magnús Þór Bjarnason.

Verkefnið fjallaði um að athuga hvort hægt væri að nýta smáan krækling og aðrar ásætur sem eru þrifnar af fiskeldiskvíum á landi. Unnið var rekstrar og hagkvæmnismat á mögulegri nýtingu á þessum hráefnum og niðurstöður lagðar fram í lokaskýrslu sem lesa má hér


Markmið verkefnisins er að nýtan heitan sjó í Eyjafirði til að rækta upp heitsjávarrækju (Litopenaeus vannamei) á Íslandi. Verkefnið er unnið í samstarfi við norska fyrirtækið Happy Prawn, Fasteignafélagið Hjalteyri, Fóðurverksmiðjuna Laxá hf. og RORUM ehf.

Magnús Þór Bjarnason og Þorgerður Þorleifsdóttir tóku árið 2018 þátt í hugmyndasamkeppninni "Gerum okkur mat úr jarðhita" með kynningu á þessu verkefni. Hlutu þau annað sætið og 500.000 kr. í verðlaun til nýtingar í verkefnið. 

 


20.-21. Mars síðastliðin var haldin ráðstefna um Strandbúnað í annað skipti. 

Strandbúnaður er samheiti yfir atvinnugreinar sem tengjast nýtingu land- og/eða sjávargæða í og við strandlengju landsins, hvort sem um ræktun eða eldi er að ræða.

Þorleifur Eiríksson frá RORUM var í stórn Strandbúnaðar sem sá um að skipuleggja ráðstefnuna og var síðan kostin stjórnarformaður á meðfulgjandi stjórnarfund. 

Tveir starfsmenn RORUM voru með fyrirlestra á Ráðstefnuni:

Anna Guðrún Edvardsdóttir fjallaði um: "Heildræn áhrif fiskeldis - umhverfi, efnahagur, samfélag og menning."

Eva Dögg Jóhannesdóttir fjallaði um: "Tíðni og þéttni lúsa á villtum laxfiskum á Vestfjörðum."

Einnig var Þorleifur Eiríksson var Málsstofustjóri í málstofunni: "Heilbrigði í strandbúnaði - verk og vitundarvakning"


Stjórn Umhverfissjóðs sjókvíaeldis ákvað 11. Febrúar 2016 að styrkja verkefnið „Umhverfisvænt fiskeldi sem leið til aukinnar framlegðar“, sem tilkynnt var með bréfi dags, 18. febrúar 2016.