Þorleifur Eiríksson, Ólafur Ögmundarson, Guðmundur Víðir Helgason, Böðvar Þórisson og Þorleifur Ágústsson. 2012. Íslenskir firðir -Náttúrulegt lífríki Ísafjarðardjúps og þolmörk mengunar.

Þorleifur Eiríksson, Ólafur Ögmundarson, Guðmundur Víðir Helgason, Böðvar Þórisson og Þorleifur Ágústsson.

Íslenskir firðir -Náttúrulegt lífríki Ísafjarðardjúps og þolmörk mengunar

Meginmarkmið verkefnisins var að skilgreina náttúrulegt lífríki Ísafjarðardjúps og þolmörk mengunar sérstaklega með tilliti til uppsöfnunar lífrænna efna á botni og hugsanlegrar næringarefnaauðgunar. Í verkefninu var lífríkið í botnseti rannsakað og ljósi varpað á mögulegar vísitegundir sem hægt er að nota á Íslandi til að meta uppsöfnun lífrænna efna vegna athafna mannsins, svo sem vegna fiskeldis.  Þekking á botndýralífi á grunnslóð við Ísland er lítil, bæði við náttúrulegar aðstæður og við álag frá t.d. fiskeldi. Þekkingu er einnig ábótavant um það hvernig botndýrasamfélagsgerðir svara álagi frá fiskeldi en í einni rannsókn hefur verið reynt að leita svara við því varðandi lítið álag. Til að átta sig á hvaða botndýrasamfélagsgerðir eru við náttúrulegar aðstæður og hverjar þegar um álag frá mengun er að ræða, þarf að skoða skyldleika botndýralífs innan og utan svæðis. Með því móti er hægt að átta sig á hvaða dýrahópar eru ríkjandi við svipaðar aðstæður.

Skýrsluna má lesa hér: https://www.rorum.is/files/skra/58/