Adam Hoffritz, Þorleifur Eiríksson og Þorleifur Ágústsson. 2022. Ný aðferðafræði við greiningu á sýnileika sjókvía í landupplýsingakerfum.

Umhverfissjóður Sjókvíaeldis.

Framkvæmd ásýndagreininga við mat á umhverfisáhrifum fiskeldis hefur lítið verið rann-sökuð. Verkefnið þróar nýja aðferðafræði við greiningu á sýnileika sjókvía með því að meta sjónræn einkenni eldissvæða á vettvangi eftir fjarlægð frá eldissvæðinu. Niður-stöður vettvangsathugana eru nýttar til að kvarða sýnileikagreiningu í landupplýsingafor-riti samkvæmt ákveðnum fjarlægðarflokkum. Þessi nýja nálgun gerir mat á sjónrænum áhrifum fiskeldis áreiðanlegra og nákvæmara.

 

The methods used to analyse the scenic impact of fish farming for environmental impact assessment has not been researched or assessed in any way. This study puts forward a new method based on field assessment of the visibility of fish farming equipment. Based on the field assessment, the viewshed is weighted based on certain distances from the fish farming area. This method makes scenic impact studies more accurate and more reliable.

 

Skýrslu má lesa hér.