The bottom footprint of two different sea cucumber fishing gear. 2021

Þorleifur Ágústsson, Sigmundur Einarsson, Fabio Grati and Þorleifur Eiríksson

The bottom footprint of two different sea cucumber fishing gear

Tvær gerðir veiðarfæra til veiða á sæbjúgum voru borin saman með tilliti til áhrifa á sjávarbotn. Til að hægt væri að bera saman hvernig tveir gjörólíkar hannanir hegða sér við veiðar m.t.t. áhrifa á botn, var einungis notast við framenda veiðarfæranna. Niðurstöður sýna að skíðisplógurinn (drag dredge/Drag gear) hafði meiri áhrif á botninn, þrátt fyrir að vega aðeins um helming af hjólasleðanum (Berg´s sledge/ Berg‘s gear). Hér er því um að ræða niðurstöður sem benda til þess að hjólasleði sá sem fyrirtækið Aurora Seafood notar við sæbjúgnaveiðar hafi minna umhverfisspor en skíðisplógur.

Hér má finna skýrsluna: https://www.rorum.is/files/skra/59/